PERSONDATAPOLIT

INDSAMLING AF PERSONDATA

VÆRK indsamler og behandler kun persondataoplysninger, som er nødvendige for at kunne opretholde de forpligtelser, vi har over for dig som nuværende eller kommende medlem af VÆRK. 

DINE DATA 

Dine data vil generelt blive anvendt til at vedligeholde kontakten og relationen til dig i forbindelse med indkaldelse til møder, fakturering og øvrig administration. 

Oplysningerne indsamles hovedsageligt direkte fra dig ved personlig kontakt og/eller udfyldelse af formular på hjemmesiden. 

Følgende personoplysninger indsamles:

  • Navn
  • Evt. firmanavn
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Evt. CVR-nr.

RETSGRUNDLAG

Behandling af din data er baseret på dit samtykke jf GDPR, art. 6(1)(a)-(b)

BEHANDLING OG OPBEVARING

Alle personoplysninger bliver behandlet fortroligt, og de videregives kun til andre, hvis loven tillader eller kræver det.

Vi anvender eksterne leverandører som gør det muligt for os at servicere medlemmerne af VÆRK, eksempelvis bogføringsprogrammet Dinero. Disse leverandører fungerer som databehandlere for VÆRK og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger. 

Al data opbevares sikkert og fortroligt. Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til, medmindre loven kræver andet, som f.eks. bogføringsloven.

FYSISK MATERIALE

Fysisk materiale eksisterer kun i stærkt begrænset omfang, i hvilket tilfælde det opbevares aflåst. 

INDSIGTSRET, UDLEVERING OG SLETNING AF PERSONDATA

Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, som du frivilligt har givet VÆRK.
Endvidere har du altid følgende rettigheder:

  • Gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Få indsigt i dine personoplysninger
  • Få rettet ukorrekte personoplysninger
  • Få slettet personoplysninger
  • Få udleveret dine personoplysninger

 Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på følgende mail: info@vaerk.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
GDPR